Udvikle dine kompetencer som familieterapeut

18 maj

Udvikle dine kompetencer som familieterapeut

Efteruddannelse_terapi

Mennesker er i konstant udvikling, der er altid noget nyt at lære om menneskers adfærd og hvorledes det hænger sammen med menneskets handlinger. Det er derfor vigtigt som familieterapeut at man regelmæssigt opdaterer sin viden og udvikler sine kompetencer. Du kan som terapeut udvikle dig på flere forskellige måder, det er naturligvis vigtigt at have regelmæssige sessioner med familier, da man naturligvis lærer heraf. Det er ligeledes vigtigt at have eksterne input, for at udvikle dig. Dette kan opnåes ved eksempelvis en familieterapi-uddannelse eller ved at overværer en anden terapeut have en session med en patient. Du vil her i artiklen have mulighed for at læse mere om efteruddannelse og kompetenceudvikling som familieterapeut.

Efteruddannelse på højt niveau

Efteruddannelse for familieterapeuter er på højt niveau og er målrettet mod at udvikle familieterapeuter, for at give bedre behandling til familier. Når du har gennemført efteruddannelse for familieterapi, er det forventet at du har taget de redskaber i brug som gives under uddannelsen og bruger dem konstruktivt. Det er vigtigt at du efter uddannelsen kan give familier det værktøj de skal bruge for at lære og ligeledes redskaber til at drage familien tættere sammen.

Uddannelsen vil give dig størrer forståelse for familier og gøre dig i stand til at gøre normer og sprogbrug synligt for familier, på en konstruktiv måde. Uddannelsen sætter ligeledes fokus på arbejde med traumatiske erindringer og sorg i familier. 

Du kan ligeledes supplere med kurser hvor du får muligheden for at overvære en narrativ samtale, hvorefter der vil blive drøftet sessionen og de teorier og værktøjer der blev brugt under sessionen. Dette vil give dig en mulighed for at se de forskellige teorier i praksis og lære af dem. Disse kurser kan også tages selvom du ikke tager efteruddannelsen.

For at tage efteruddannelsen er det vigtigt at du har en relevant grunduddannelse og at du igennem undervisningen deltager aktivt og har et meget lille fravær. Efteruddannelsen vil afslutte i en mindre rapport og et mundligt fremlæg for dine kolleger.

Hvorfor skal jeg efteruddanne mig?

Efteruddannelse er ikke en tvungen ting når man arbejder som familieterapeut. Som nævnt tidligere er mennesker i konstant udvikling og der er altid mere at lærer om den menneskelige adfærd. Ønsker du derfor at udvikle dig og dine kompetencer indenfor familieterapi, så skal du uden tvivl vælge at efteruddanne dig eller deltage i kurser hvor du konstant kan være i udvikling.